لازمه ولایتمداری 4

20-  غالب ما ولایت فقیه را قبول داریم، اما لوازم ولایتی بودن را نمی شناسیم؛ لازمه ولایتمداری چیست؟

د) تبعیت عملی؛ همچون اطاعت از پیامبر (ص)

آن کسی می تواند مطمئن باشد که اطاعت از پیغمبر می کند که از ولی امر اطاعت بکند. اگر کسی از ولی امری- که شرایط با او منطبق است- اطاعت نکرد، از پیغمبر اطاعت نکرده؛ والّا نمی شود کسی بگوید: بنده مطیع پیغمبرم، اما به نظرمن، پیغمبر آن جوری می گوید. نه! ولی امر وجود دارد؛ باید ببینید که ولی امر چه می گوید؛ هرچه ولی امر گفت، آن حرف پیغمبر است. پیغمبر را آن کسی اطاعت کرده که از ولی امر اطاعت کرده باشد. لذاست که در زمان جمهوری اسلامی بخمدالله نظام ولایت فقیه حاکم است و ولی امر ما یک دین شناس و یک عالمِ جانشین پیغمبر است ( امام خمینی (ره)) ، با شرایطی که ما برای یک چنین جانشینی قائلیم – از علم در حد اجتهاد، از عدالت که عدالت خودش خیلی مفهوم والایی است و آگاهی به زمان و تدبیر امر و قدرت اداره ی مسائل کشور – یک چنین کسی وقتی در رأس امور قرار می گیرد، او می شود ولی امر و اطاعت او اطاعت پیغمبر است. اگر چنانچه بر خلاف امر او - . آنچه مقتضای ولایت امر اوست – کسی عمل بکند، از پیغمبر اطاعت نکرده است، این هم از آن آیه « اطیعوا الرسول و اولی الامر مِنکم» استفاده می شود. (بیانات امام خامنه‌ای در رابطه با پرتویی از قرآن، 25/9/62)

 

/ 0 نظر / 6 بازدید