تنبیه کودک

تنبیه کودک:

از دست دادن تایید پدر و مادر برای کودک تنبیه بزرگی است.

یکی از ظرافت های هنر تربیتی این است که هرگز در هنگام تنبیه، کودک را تا مرحله پافشاری پیش نبریم که خود را محکوم تلقی کند، بلکه مقاومت مانع را چنان حساب کنیم که بتواند بر آن فائق آید و ابزاری برای آگاهی باشد، نه برای ترس و تهدید.

تنبیه باید به قصد بیداری دل باشد نه تهدید جسم، پس تا از نتیجه بیدارسازی تنبیه مطمئن نشده اید اقدام به تنبیه نکنید.

 اگر تنبیهی قرار است باشد، باید از عمل باشد تا باعث نفرت نشود.

به جای تنبیه در عصبانیت او را نجات دهیم.

هنگام دعوا کردن او به رویش نخندید، زیرا این کار باعث می شود شما را ضعیف ببیند و به گفته شما توجهی نکند.

نباید کاری کرد که کودک دست به مقاومت منفی بزند.

اگر تنبیه می شود بداند چرا؟ حتما راه صحیح را به او نشان دهید تا بداند اشتباه در چیست.

به هیچ عنوان برای تنبیه کودک از تنبیه بدنی استفاده نکنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید