دعوای والدین

بچه ها و دعوای والدین:

  معمولا بچه ها در برابر دعوای والدین به 3 طریق واکنش نشان می دهند: 

 1- باایجاد سرو صدا یا اعتراض  توجه والدین را به خودشان جلب میکنند. 

 2- سعی میکنند حواس والدین را پرت کنند و آنان را به خنده وا دارند. 

 3- از موقعیت فرار میکنند. 

 دعوای والدین می تواند منجر به ایجاد استرس و اضطراب در بچه ها شود. این موضوع باعث تخریب حس «خانواده» و حس اعتماد بنفس در کودکان می شود. بچه ها برای جلوگیری از بروز این درگیری ها خود را خسته میکنند. این مسئله آنها را درموقعیتی بسیار دشوار قرار میدهد و مجبورشان می کند که نقش یک آدم بزرگ را بازی کنند که برای آن اصلا آمادگی ندارند. توصیه می شود والدین احساسات خود را کنترل کنند و تا جای ممکن دعوا و مشاجرات خود را به خارج از منزل و زمانهایی که کودکان حضور ندارند محدود کنند و در آخر با ابراز محبت به یکدیگر در مقابل فرزندان تاثیر مشاجراتتان را تعدیل کنید.

/ 0 نظر / 8 بازدید