ریشه های فتنه 88

و همچنین عنوان جمهوری اسلامی را زیر سوال برده و اعلام کردند که «جمهوری اسلامی نامفهوم است» و « از مفهوم جمهوری اسلامی بوی خودکامگی و حکومت یک طبقه خاص (روحانیت و آخوندها) می آید. واژه جمهوری اسلامی را به حکومت آخوندیسم و دیکتاتوری نعلین تعبیر کردند. هنوز هم کسانی هستند که این تفکرات منافقانه را تبلیغ میکنند. و سرانجام ندای جمهوری دموکراتیک اسلامی را سردادند که حضرت امام خمینی از این وز وز مگسها احساس خطر کردند. و با قاطعیت فرمودند: جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. همه پرسی 12 فروردین 58 و 98/2 % رای مثبت به جمهوری اسلامی، مطالبه عموم مردم و رهبر انقلاب را نشان داد.

 • فتنه منافقین توسط مسعود رجوی

منافقین خیلی تلاش کردند که آیت الله سیدمحمود طالقانی را در مقابل امام و انقلاب قرار دهند و در این راه حتی مجتبی طالقانی پسرشان را جذب کردند و مجتبی به عنوان پادوی منافقین بر علیه انقلاب فتنه میکرد که در اردیبهشت 58 دستگیر شد. آیت الله طالقانی هم بی درنگ وارد میدان شد وضمن جهانی خواندن رهبری امام خمینی(ره) خطاب به گروهکها گفت: «کسی که رو در روی انقاب بایستد باید هلاک شود. باید نابود بشود...»

 • فتنه خلق مسلمان و آیت الله شریعتمداری
  همزمان ب اتلاش منافقین برای رویارو قرار دادن آیت الله طالقانی با انقلاب؛ جریانات ملی گرا و کمونیست با نفوذ در بیت آیت الله سیدکاظم شریعتمداری و فرزندان منحرف او تلاش کردند تا با دوقطبی کردن قشر مذهبی انقلاب ر ابه چالش بکشند. این بود که وی با رهبری  حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان در مقابل حزب جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله شهید بهشتی ایستاد. منافقین به نام این حزب بود که تبریز- قم – مشهد و تهران را به آشوب کشاندند.
 • فتنه روحانیت زدایی و جدا کردن مردم از روحانیت

در دولت اول میرحسین موسوی توسط حبیب الله پیمان و میرحسین موسوی و با تئوری پردازی و صحنه گردانی بهزاد نبوی صورت گرفت. بدین صورت توجه به مسائل دین کمتر و کمتر شد و سرانجام به کنار زدن اکثر وزرای دین محور انجامید و در کابینه دوم موسوی از 1364 تا 1368 دیگر خبری از این گروه دین محور نبود. موسوی درحالی خود را خط امام نامید که تنش با حوزه علمیه، مراجع و روحانیت مبارز و کانون های مذهبی دنبال میشد. و به روحانیت مارک « راست» و « اسلام امریکایی» می زدند و فقه رایج را غیرانقلابی می خواندند.

 •  فتنه فرهنگی در اواخر دوره نخست وزیری میرحسین موسوی

توسط سید محمد خاتمی در روزنامه کیهان، ماشاالله شمس الواعظین، بهروز گرانپایه، رضا تهرانی و مصطفی رخ صفت  و مقالات عبدالکریم سروش و... که به عنوان روزنامه چپ اسلامی این روزنامه را میدانی برای جدال با روحانیت که رکن اصلی انقلاب اسلامی بود تبدیل کردند.

 • فتنه برداشتن مرزهای نظام در دولت هاشمی رفسنجانی
 1. کمک به تعداد 100 کلوپ سلطنت طلب در تهران
 2. تحمل پلورالیزه کردن فرهنگ جامعه به اسم نیاز به جذب کمکهای خارجی و جهانی آنها
 3. هدر دادن بیت امال با ریخت و پاش و گشاده دستی نسبت به مدیران و ایجاد شکاف طبقاتی گسترده در جامعه
 • فتنه تغییرات بنیادین در دولت سید محمد خاتمی
 1.  کسانی که بر سکولاریزه کردن حکومت تاکید می کردند روی کار آمدند و  قسمتهای حساس نظام رو در اختیار خودشان گرفتند.
 2. تبلیغ تعبیر و تفسیری خاص از آرای مردم  که رای به خاتمی رای به تغییر نظام بود.
 3. تبدیل وزارت کشور به ستاد اصلی مهندسی تغییرات سیاسی در بنیانهای نظام توسط عبدالله نوری و تاج زاده.
 4. تلاش برای تغییر و کنترل افکار عمومی با روزنامه های زنجیره ای مخالف نظام با رفتن مهاجرانی، عیسی سحرخیز و... به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
 5. فعالسازی تشکلهای دانشجویی مخالف نظم با رفتن مصطفی معین و هادی خانیکی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بهره گیری از اساتید غیرمذهبی دانشگاه برای تغییر محتوایی نظام
 6. اتصال با محافل اطلاعاتی امریکا و مراکز ضد ایرانی و ضد اسلامی مثل برگزاری کنفرانس برلین
 7. تاکید خاتمی بر واژه آزادی به صورتی که بالاتر از اسلام خوانده شد.
 8. هجو و هتک حرمت گسترده نسبت به مقدسات دین مبین اسلام و سایر ارکان نظام مثل ولایت فقیه- مراجع- سپاه پاسداران و شورای نگهبان
 9. امضای نامه 127 نفره خطاب به رهبری ( در اردیبهشت 82) با سردمداری بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی

 

سلسله تبار فتنه و انحراف

ریشه های فتنه 88

بروز فتنه بزرگ 88

بلاخره مهار فتنه

فتنه جریان انحرافی

درسی که حماسه 9 دی به ما داد

سیمای فتنه گران

/ 0 نظر / 30 بازدید