رفتارهای نادرست والدین با کودکان و اثرات آن

  1. وقتی کودک را تهدید می کنید اگر فلان کار را دوباره انجام دهد شما چنین و چنان می کنید، مانند این است که او را به انجام دوباره آن عمل تشویق می کنید.
  2. رشوه دادن به کودک ممکن است برای انجام کاری در کوتاه مدت تاثیر داشته باشد اما هرگز در بلندمدت تاثیر ندارد.
  3. به کودکان نباید وعده داد و نه از آنها وعده گرفت، ارتباط در خانواهد باید براساس اعتماد دوطرفه باشد نه وعده و وعید.
  4. گفتن سخنان نیشدار به کودک تهدید جدی برای سلامت روانی کودک محسوب می شود و مانعی در جهت برقراری ارتباط موثر با کودک است.
/ 0 نظر / 7 بازدید