اختیارات ولی فقیه

8- ولی فقیه که معصوم نیست چرا این حد از اختیارات به او داده می شود؟

ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجرا و اداره- برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند- امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است- مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، ی منصبی از مناصب تعیین کند. در این مورد معقول نیست که رسول اکرم(ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد. مثلا یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای « حدود»  ( یعنی قانون جزای اسلام) است . آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی است؟ یا رتبه فقیه پایین تر است باید کمتر بزند؟ حد زانی که صد تازیانه است اگر رسول اکرم (ص) جاری کند، 150 تازیانه می زند، و حضرت امیرالمومنین(ص) صد تازیانه، و فقیه 50 تازیانه؟ ... آیا در این امور ولایت رسول اکرم (ص) با حضرت امیرالمومنین(ع) فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم(ص) را « ولی» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتی آن حضرت باشند، حتی بر حضرت امیر (ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت ، امام بر همه مسلمانان و حتی بر امامِ بعد از خود ولایت دارد؛ یعنی، اوامر حکومتی او درباره همه نافذ و جاری است و می تواند قاضی و والی نصب و عزل کند. همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست... در این معنا مراتب و درجات نیست که یکی در مرتبه بالاتر و دیگری در مرتبه پایین تر باشد؛ یکی والی و دیگری والی تر باشد. ( امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، ص 50 )

/ 0 نظر / 9 بازدید