نتیجه خیر و شر اعمال

 

سوره انعام آیه 160: هرکس کار نیکو کند او را ده برابر آن پاداش خواهد بود و هرکس کار زشت کند جز به اندازه آم کار زشت مجازات نشود و به آنها اصلا ستم نخواهد شد.

ابوذر علیه الرحمه روایت کرده پیامبر بزرگوار فرمودند:

خداوند می فرماید کار نیک را ده برابر می کنم و بر آن هم می افزایم و بدی ها را تنها یک برابر کیفر می دهم یا می بخشم. پس وای بحال کسی که یکی هایش بر ده هایش (یعنی گناهانش که یک برابر نوشته می شود بر نیکی هایش که ده برابر محاسبه می شود) پیشی گیرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید