کشف حجاب تلاش استعمارگران

استعمار فرانسه نیز در الجزایر حداکثر کوشش خود را بر مسئله ی چادر متمرکز کرده بود. (کتاب سال پنجم انقلاب الجزایر ص 46-36 )

میستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی می نویسد:

... پس از آنکه حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت وظیفه ی ماموران ما آن است که جوانان  را به عشق بازی و روابط جنسی با زنان غیرمسلمان سوق دهند و کاملا بدون حجاب ظاهر شوند تا زنان مسلمان از آنان تقلید کنند. (کتاب وهابیت ایده استعمار- ص 163)

فهرست مطالب مربوط به مبحث  آزادی و پوشش

1- آزادی و پوشش از نظر عقل

2- ندای فطرت

3- نظر روانشناسان و روش خردمندان

4- تلاش استعمارگران: کشف حجاب

5- آرامش روانی

6- برترین و کاملترین پوشش

/ 0 نظر / 9 بازدید