صدای گریه ی امام

صدای گریه ی امام

روزی یکی از نیروهای شیطان رو به او کرد و گفت: فرمانده چرا اینقدر خوشحالی، مگر گمراه کردن اینها چه فایده ای دارد؟
شیطان جواب داد: امام اینها که بیاید ،عمر ما تمام میشود. اینها را که غافل کنیم، امامشان دیرتر می آید
دوباره پرسید: آیا ما موفق بوده ایم؟
شیطان خنده ای کرد و گفت: مگر صدای گریه امامشان را نمیشنوی؟ مگر صدای طلب استغفار او را نمیشنوی!؟!

پی نوشت: تعجیل در فرج مولا اول گناه نکنیم بعدا صلوات بفرستیم.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید