تغییر رفتار در سنین نوجوانی و راهکارهایی برای والدین

تغییر رفتار در سنین نوجوانی و راهکارهایی برای والدین: 

 نوجوانان در سنین بلوغ مرموز شده و هر ساعت به شکلی متفاوت رفتار می کنند و بیشتر تمایل دراند با دوستانشان باشند تا با خانواده. مدام بحث و پرخاشگری می کنند. باید توجه داشت که در مرحله عبور از کودکی به بزرگسالی برای خود نوجوان نیز سخت است، سعی کنید به استقلال او احترام بگذارید. به عبارت دیگر سعی در کنترل اجباری وی نکنید که نتیجه عکس خواهد گرفت.

 نوجوانان اصولاً در مورد بسیاری چیزها تردید داشته و نیازمند تشویق و تائید شما هستند. شما با تائید و تشویق به موقع خود به آنان کمک خواهید کرد . نکته قابل توجه این است که شما برایر فتار مناسب و روحیه ای شاد در برخورد با نوجوان نیازمند آرامش هستید، پس برای رسیدن به این آرامش باید زمانی را برای پرداختن به خود و علایقتان اختصاص دهید.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید