افسردگی در نوجوانان و جوانان

افسردگی در نوجوانان و جوانان:

 نوع برخورد نادرست والدین با فرزندان می تواند باعث شود تا نوجوان در دوران بلوغ خود دچار افسردگی و ناامیدی شود. بسیاری از نوجوانان و جوانان به دلیل عدم دستیابی به خواسته های خود در زندگی دچار مشکلات روحی و روانی می شوند، و ایجاد چنین حالتی در بین قشر جوان با روحیات حساس امری طبیعی است. خانواده ها باید سعی کنند از کودکی به فرزندان خود بیاموزند که زندگی همواره باب میل آنها پیش نخواهد رفت. والدین باید نحوه پذیرش شکستو مواجه شدن با مشکلات را برای فرزندان خود توضیح دهند تا در سنین نوجوانی و جوانی با هر شکست کوچکی سرخورده و افسرده نشوند.

/ 0 نظر / 7 بازدید