روشهای بالا بردن اعتماد به نفس

روشهای بالا بردن اعتماد به نفس: 

روابط اجتماعی خود را گسترش دهید، با خانواده خود ارتباط مستمر و صمیمی داشته باشید.

اهداف کوتاه مدت و میان مدت خود را بگونه ای طراحی کنید که قابل دسترسی باشد، نقاط ضعف خود را بشناسید و آنها را برطرف کنید، خود را با دیگران مقایسه نکنید، به خود از زاویه مثبت نگاه کنید، مثبت فکر کنید،

افرادی را بیابید که از آنان چیزی یاد بگیرید،

اتفاقات ناخوشایند را بپذیرید، نترسید، بر عادات ناپسند خود غلبه کنید، خود را به دیگران وابسته نکنید، همه را ببخشید.

/ 0 نظر / 5 بازدید