آسیبهای ناشی از چالشهای ایدئولوژیک و فکری

حکومت صفویه با این اوصاف خیلی فرق میکنه با حاکمیت ولایت بر جامعه. رسول اکرم (ص) که حکومت دینی در مدینه تشکیل دادند و معنای ولایت مطلقه در حکومت اسلامی را به محقق کردند. در طول تاریخ که فکر حکومتی شیعه تقریبا بی رنگ شده بود و تا حدودی نومید بودند. حضرت امام خمینی (ره) با نوسل به اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه انقلاب حسینی(ع) و نفوذ عمقی بر روح و جان شیعیان مسیر 2500 ساله شاهنشاهی ایران و حکومت طاغوت را ورق زدند و برگی جدید به تاریخ افزودند: جمهوری اسلامی. مفهوم جدیدی که برای مردم مسلمان منطفه خاورمیانه الگو و هدف شده.

برای ادامه مبحث اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 4 بازدید