حدیث تربیتی

امام رضا (ع):
مومن مومن نیست مگر اینکه سه خصلت در او باشد، سنتی از پروردگارش، سنتی از پیامبرشو سنتی از مولایش.
1- سنت پروردگارش حفظ اسرار خویشتن است. [آیه 26و 27 سوره جن: خداوند عالم به غیب است و هیچکس را بر غیبش مطلع نمی سازد مگر کسی را که بپسندد و از او راضی باشد که همان پیامبران هستند.]
2- سنت پیامبر مدارا کردن با مردم است. [ آیه 199 اعراف: خُذ العفو وامر بالعُرف واعرض عن الجاهلین]
3- و اما سنت مولایش صبر در سختی ها و مشکلات است. [آیه 177 بقره: و الصابرین فی الباساء و الضرّاء]

/ 0 نظر / 7 بازدید