منشاء انحرافها

اولیای خدا وقتی می بینن که مردم اجع بهشون دچار توهم میشن؛ یه کاری میکنن که مردم دیگه نگویند ولی ما وقتی میبینیم مردم از ما خوششون اومده بیشتر جانماز آب میکشیم و مثلا وضوی رو طولانی تر میکنیم.
همین امسال یه صحنه در محضر حضرت آقا در دیدار با نمایندگان مجلس با ایشان اتفاق افتاد که یه نماینده شروع کرد به تعریف و تمجید در وصف اقا. حضرت آقا فرمودند که با این کارتان هم به خودتان و هم به من ضرر می زنید. این کار ر ا نکنید.
یه وقت کسانی دنبال این اوفتاده بودند که برای آقا روز تولد بگیند و جشن بپا کنند. آقا از طریق یکی از افراد بیت پیغام دادند و گفتند به اینها بگویید که اینکار شما مورد نفرت من است.
آنوقت بعضی از ما درست بعکس عمل میکنیم. فقط برای اینکه خودمون رو شیرین کنیم میگه این آقا کاری کرده که کسانی که به دیگری رای داده بودند یعنی آن 13 میلیون حالا اینجا میآیند.
این رو نباید فراموش کرد که بسیاری از اون 13 میلیون نفر آدم حسابی و طرفدار نظام و انقلاب بودند بهمین خاطر وقتی آقا در نما جمعه دو کلمه گفتند 90 % شان دیگر به خیابان نیامدند و آن 10% هم یواش یواش ریزش کرد تا به این تعداد کم رسیدند که طبیعی است.
میگن ما میخواهیم اونا رو هم جذب کنیم. من نمی دونم جذب چی؟! جذب پول پله ای که معلوم نیست از کجا آوردین پخش می کنید . این پولها رو خرج میکنین که دلها شون متوجه شما بشه؟ شما ها دارین گداپروری میکنین و آدمها رو تحقیر میکنین تا نوکر شما و نه نوکر اسلام و انقلاب شوند.

برای بازگشت به فهرست این مطالب اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 7 بازدید