علاقه مند کردن کودک به غذا

روشهای ساده برای علاقه مند کردن کودک به غذا:

  1- از کودک خود در تهیه غذا کمک بخواهید. 

 2- در حین پختن از او بخواهید از بوی غذا تشخیص دهد غذا چیست؟ 

 3- با او مشورت کنید که چه غذایی درست کنید. 

 4- در حین پختن غذا یادآوری کنید که چقدر غذا خوش بو و رنگ است و از طعم آن تعریف کنید. 

 5- از او بخواهید در چیدن سفره کمک کند.

/ 0 نظر / 7 بازدید