آسم در کودکان

آسم در کودکان: 

 سرفه کردنی که به بیماری خاصی مربوط نیست، و بخصوص در شب روی دهد. صاف کردن مکرر گلو، تنفس نامنظم، خس خس کردن سینه، حتی به میزان کم، تنفس با زحمت یا با سرو صدا، در برخی کودکان که دچار حمله آسم میشوند، حفره بالای سیب آدم هنگام تنفس فرو می رود. رنگ پریدگی یا عرق کردن غیرمعمول.

/ 0 نظر / 7 بازدید