روشهای ساده برای ابزار علاقه به کودکان

روشهای ساده برای ابزار علاقه به کودکان:

  1. زمان بهترین هدیه ای است که می توانید به کودکان خود تقدیم کنید.
  2.  الگویی برای فرزندان خود باشید.
  3. به حرف فرزندان خود گوش  دهید.
  4. شیوه تربیت مناسبی برای کودکان خود در نظر بگیرید.
  5. کودکان خود را تشویق کنید.
  6. تجربه های خود را با کودکانتان تقسیم کنید.
  7. به فرزندان خود بی قید و شرط عشق بورزید.
/ 0 نظر / 5 بازدید