شعر علی معلم

رایت شوکت مسلمانی / سیف دین قاسم سلیمانی

قاصم کفر و سیف اسلامی / رسته جان از خودی و خودکامی

ای پس‌افکند قرنها عظمت / دشمنت خاک باد در قدمت

خه بنام ایزد حاج قاسم گُرد / پهلو پارسی و خوزی و کُرد

یادگار شجاعت چمران / شاهد حصر و بدر و حاج عمران

ببر اروند و شیر خرمشهر / از دفاع و جهاد و جنگت بهر

ای سپهدار پور ایرانی / خاشه دیدة‌ انیرانی

سیف دینی تو و صلاح‌الدین / از در فتحی و فلاح‌الدین

ای امیر سپاه و فرمانده / خصمت از صولت تو درمانده

مرزبان سوادِ آئش باش / تر تراش درخت داعش باش

ای دلت پاسدار شرزة باغ / تر درو کن گیاه هرزه باغ

تا مبادا کَشن شود روزی / تِلو پور پَشن شود روزی

به مَهل کٌندة گَچف گردد / دشمن مشهد و نجف گردد

کاش با توبه پاکدین به فَقُم / باز خیزد به قصد عزت قم

تا به دیدار مهدی موعود / شیعه مرتضا بسوزد عود

کار دین از خدم به کام شود / حجت مصطفا تمام شود

تا در آید عیان ز در آقا / در قدومش فغان شود غوغا

خان شود مست اسم اعظم او / جان عالم فدای مقدم او

منبع :خبرگزاری فارس

/ 0 نظر / 32 بازدید