راههای تقویت خلاقیت در کودکان - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

راههای تقویت خلاقیت در کودکان

راههای تقویت خلاقیت در کودکان:

  1. محیطی مناسب  برای انجام کارهای خلاق  آنها فراهم نمایید.
  2. امکانات و وسایلی در اختیار آنها قرار دهید تا به کمک آنها خلاقیتهای خود را ابراز نمایند.
  3. کارهای خلاق  کودکان را تشویق کنید. 
  4. به شیوه های آموزشی در خانواده خود توجه داشته باشید و برای کارهای خلاق دیگران ارزش قائل شوید.
  5. از تاکید بر تصورات قالبی در خصوصیت جنسیت کودکان شدیدا خودداری نمایید.
  6. امکانات شرکت در فعالیت ها و کلاسهای ویژه را برای آنان فراهم کنید. 
  7. توجه داشته باشید که استعداد فقط سهم کوچکی از خلاقیت است و تمرین و نظم بخشیدن به آن از اهمیت بیشتری برخورداراست.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی