هدایت الهی مصونیت ولی فقیه - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

وظيفه ي ما در انتخابات اولا شركت در انتخابات و وظيفه ي دوم ما انتخاب اصلح (رئيسي وگرنه قاليباف ) است.
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

هدایت الهی مصونیت ولی فقیه

17- آیا این هدایت الهی که مصونیت ولی فقیه از خطا و اشتباه متجلّی می گردد، در روایات ما هم آمده است؟

هدایت الهی مصونیت ولی فقیه

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۸ - انقلابی