اطاعت از ولی فقیه - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

اطاعت از ولی فقیه

16- شما که می گویید اطاعت از ولی فقیه همان اطاعت از انبیاست، آیا دلیل وجود دارد که خدا ولی فقیه را نیز از اشتباه و خطا در تصمیم گیری ها مصون سازد؟

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۸ - انقلابی