تعریف ولایت فقیه - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

تعریف ولایت فقیه

3-  می شود ولایت فقیه را به زبان ساده تعریف کرد؟

  • فقیه یعنی کسی که دین را می شناسد؛ راهی را که دین برای مردم ترسیم کرده است تا بتوانند سعادت و خوشبختی و آزادی و خوشی دنیا و آخرت را به دست بیآورند، او را می شناسد و  در مقابل مردم می گذارد؛ فقیه یعنی این. (1)
  • ولایت فقیه یعنی حاکمیت آن انسانی که در تفکر و ایمان و ایدئو لوژی حاکم بر جامعه خودش از همه بهتر وارد است و بهتر می شناسند. یک چنین کسی باید در یک جامعه حکومت بکند؛ یک چنین انسانی می تواند این جامعه را به فلاح و نجات و به تکامل مادی ومعنوی برساند. (2)

 

منبع :

1.  بیانات امام خامنه ای در دیدار میهمانان خارجی دهه فجر و اقشار مردمی د رروز نیمه شعبان 18/11/71

2.  سخنرانی امام خامنه ای در جمع مردم نیشابور – ریاست جمهوری آنوقت- 29/4/65

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧ - انقلابی