وظایف و نقشهای اصلی خانواده - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

وظایف و نقشهای اصلی خانواده

وظایف و نقش های اصلی خانواده بویژه در برابر کودک خانواده :

 1- مشورت 

 2- کمکهای عاطفی 

 3- خدمات (بدون منت)  

 4- کمکهای مالی

 5- اطلاعات 

6- اولین مصاحبت 

7- همنشینی (همواره با آغوش باز پذیرا هستند)

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۱٧ - انقلابی