رابطه پدر و پسر - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

رابطه پدر و پسر

رابطه پدر و پسر:

پسربچه ها دوست دارند که درخانه و مدرسه از نزدیک با ویژگی های اخلاقی و رفتاری پدران و معلمانشان بیشتر آشنا شوند. نوجوانان پسر دوست داند و نیازمند هستند که اوقاتی از ساعات روز و شب خود را در حریم حمایتی و هدایتی پدری مقتدر سپری کنند. برای نوجوانان پسر، برقراری ارتباط موثر و متقابل با الگوهای مطلوب مرد، مغتنم و ارزشمند است. کودکان و نوجوانان که بیش از دیگران دارای ارتباط صمیمی با پدر هستند و از مصاحبت با پدر لذت می برند از مصونیت روانی و فرهنگی برخوردارند و در دوران جوانی با اعتماد به نفس و صلابت شخصیت همراه می شوند.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی