سه حق فرزند بر پدر و مادر - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

سه حق فرزند بر پدر و مادر

 پیامبر اعظم(ص) فرمود: فرزند سه حق بر پدر و مادر دارد:

 1-نام نیکی برایش انتخاب کند.

 2- او را با ادب تربیت کند.

  3- همسر خوبی برایش برگزیند.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی