ضرورت ابراز علاقه و تحسین فرزندان - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

ضرورت ابراز علاقه و تحسین فرزندان

ضرورت ابراز علاقه و تحسین فرزندان: 

 کودکانی که تحسین نمی شوند همواره در تلاشند تا رضایت والدین را جلب کنند ولی چون با عدم تحسین مواجه می شوند دچار خشم و ناکامی شده و روابط آنها به مناظره و دشمنی کشیده می شود. اگر مادر کودک را دوست نداشته باشد کودک تصور میکند هیچ کدام از اطرافیان او را دوست ندارند. کودک باید بداند پدر و مادر او را بدون هیچ قید و شرطی دوست دارند.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی