نقش مهم والدین در رفتارهای آتی کودک - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

نقش مهم والدین در رفتارهای آتی کودک

 نقش مهم والدین در رفتارهای آتی کودک:

والدین به عنوان اولین مربی و معلم کودک ، در تربیت و چگونگی رفتارهای وی مهمترین نقش را ایفا می کنند. و بی توجهی و اهمال دراین امر عواقب وخیمی را در زندگی کودک به وجود می آورد. رفتار کودک عکس العملی به عوامل محیطی و خصوصا به عملکرد والدینش می باشد. چنانچه رفتار والدین با کودک براساس صداقت دوستی احترام و پذیرش باشد، کودک احساس امنیت و آرامش می کند و از ابتلا به بسیاری نابسامانی ها محفوظ میماند. به علاوه، انتقادهای بیجا و بی مورد و روابط خانوادگی گسسته و نابسامان کودک را مضطرب و آزرده خاطر میسازد و موجبات ابتلا وی را بسیاری از مشکلات رفتاری فراهم می آورد.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی