اهمیت حضور پدر در پیشرفت فرزندان - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

اهمیت حضور پدر در پیشرفت فرزندان

اهمیت حضور پدر در پیشرفت فرزندان:

  مطالعات پژوهشی نشان داده است پس از طلاق والدین موفقیت کودکانی که تماسی با پدرانشان ندارند در زمینه های اجتماعی و تحصیلی به مراتب کمتر از کودکان بوده است که پس از طلاق از جانب پدر حمایت عاطفی شده اند. پیشرفت تحصیلی چنین کودکان در مدرسه کم است. عدم حضور پدر موجب کاهش قدرت ادراک هم در دختران و هم در پسران است. شرایط پس از طلاق تاثیر عمیقی بر کودکان خواهد داشت پس باید در این زمینه پیش بینی های لازم صورت گیرد.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی