درسی که حماسه 9 دی به ما داد - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

درسی که حماسه 9 دی به ما داد

ویژگیهای حماسه 9 دی:

o        یک رخداد ویژه: حماسه 9 دی در 15 عصر یک روز غیر تعطیل درحالی برگزار گردید که تظاهرات ملی در صبح روزهای تعطیل برگزار می گردد.
o       خودجوش بودن مردم
o       مردمی بودن و حضور حداکثری مردم در صحنه
o       نشانه ولایتمداری مردم
o       غیر سازمانی بودن
o       شهامت مردم برای حمایت از نظام قبل از نخبگانی که سکوت و یا انحراف کرده بودند.
o       و بلاخره شکست جنگ نرم.

 نتیجه:


نمی شود گفت که فتنه دیگر به پایان خط رسیده چون که بررسی تاریخ نشان داده که فتنه گران بیکار نمی نشینند و همیشه به دنبال فرصتی برای عرض اندام و امتیاز گیری از نظام هستند. حالا به هر قیمت و صورتی شده. حتی به قیمت دشمن شاد کردن ما و حتی به قیمت سلب آرامش مردم و یا ... همین فتنه گرانی که شعار تحریم انتخابات میدادند که آزادی وجود ندارد و یا برای نظام شرط گذاری می کردند از انتخابات اسفند 90 به عنوان « فرصتی تاریخ و بی بدیل» یاد میکنند.

خیلی باید مواظب باشیم که به کی داریم رای میدهیم و چه کسی را به کرسی نماینده مجلس می نشانیم. دقت کنیم که رای من و تو، رای ما می شود و مبادا این رای ها تیری نشوند که به سمت نظام ما و به سمت ولایت و به سمت سرنوشت خودمان رها شود. آخرین توصیه این حقیر هم همین است که از آنجا که الان ادعای اصولگرایی رو بورس است و خریدار دارد و همه این ریز و درشتها با همین ادعا آمده اند خیلی تحقیق کنید تا رای شما نتیجه اش داشتن کشوری ولایتمدار و انقلابی و در مسیر آرمانهای امام و شهدای عزیز ما باشد.


سلسله تبار فتنه و انحراف

ریشه های فتنه 88

بروز فتنه بزرگ 88

بلاخره مهار فتنه

فتنه جریان انحرافی

درسی که حماسه 9 دی به ما داد

سیمای فتنه گران


نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ - انقلابی