پوشش: ندای فطرت - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

پوشش: ندای فطرت

پوشش ندایی درونی است که همزمان با آفرینش در نهاد آدمی لحاظ شده و همواره حیا و عفت به عنوان برترین کمال و بی حیایی و برهنگی پایین ترین درجه حیوانی شمرده شده است تا آنجا که انسانهای نخستین برای پوشش و حیا به برگ درختان پناه برده اند (ر.ک: سوره اعراف آیه 27)


فرید وجدی در دایره المعارف خود( ج33/ص 336) نمونه هایی از وجود حجاب در سطح جهان قبل از اسلام در یونان، فنیقیه، سیبری، آسیای صغیر، ایران و عرب و حتی کیفیت حجاب آنها را ذکر کرده و آنکه زنان رومانی از حجاب شدیدتری برخوردار بودند.

همچنین ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن (ج1/ 72) و راسل در کتاب زناشویی و اخلاق( ص 134) مواردی از پوشش های مختلف را در بین ملل مختلف جهان ذکر کرده اند.

بدین صورت میبینیم که سرچشمه بحث حجاب صرفا از اسلام نیست. و حتی این چادر (حجاب برتر) نیز از حجاب زنان ایرانی گرفته و در اسلام نیز توصیه شده است.


فهرست مطالب مربوط به مبحث  آزادی و پوشش

1- آزادی و پوشش از نظر عقل

2- ندای فطرت

3- نظر روانشناسان و روش خردمندان

4- تلاش استعمارگران: کشف حجاب

5- آرامش روانی

6- برترین و کاملترین پوشش


نظرات()    link     شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۳ - انقلابی