آیا زن را به حاشیه نشینی دعوت می کنیم؟ - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

آیا زن را به حاشیه نشینی دعوت می کنیم؟

رهبر انقلاب با ذکر نمونه های عینی و مقایسه شرایط در دوران طاغوت و تحولات گسترده پس از انقلاب تاکید می کنند که نه تنها حفظ حجاب به معنی انزوا و حاشیه نشینی زن نیست، بلکه برعکس درچنین دیدگاهی زن از یک عنصر حاشیه ای و تزئینی به یک عنصر تعیین کننده و فعال و موثر تبدیل می شود و این چیزی است که امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی برای دیگر جوامع عرضه میکند.


بدین ترتیب ایشان صراحتا حجاب را در متن حضور اجتماعی پویا و جدی زن تعریف میکنند:
« مساله حجاب به معنای منزوی کردن زن نیست، اگر کسی چنین برداشتی از حجاب داشته باشد، برداشتش کاملا نادرست و انحرافی است... حجاب به هیچ وجه مزاحم و مانع فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و علمی نیست.»

دلیلش هم اینکه حجاب نقطه ای از مجموعه نقاط متعدد و متنوعی است که اسلام از زندگی ، انسان ، دین و روابط اجتماعی به عنوان هدف کلان و گسترده ای معرفی کرده که از خلال حفظ آن ارزشها ، جامعه و فرد آرمانی محقق می شود:
« باید گوهر انسانی در زن و مرد رشد پیدا کند، این یک مسئله ارزشی است ... مساله حجاب مساله ای است که هرچند مقدمه است برای چیزهای بالاتر، اما خود یک مساله ارزشی است. ما که روی حجاب اینقدر مقیدیم به خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک می کند تا بتواند به آن رتبه معنوی عالی خود برسد و دچار آن  لغزشگاههای بسیار لغزنده ای که سر راهش قرار داده اند نشود.»

حال برای تامین این اهداف چه باید کرد؟ وقتی حجاب یکی از اساسی ترین عناصر جامعه اسلامی و رمز صلاح و سداد زن مسلمان ( به عنوان رکن خانواده) تلقی میشود و دشمن هم به همین سبب بیش و پیش از هر چیز آن را هدف قرار داده ، برای محافظت از آن و گسترش آن چه باید کرد؟

ادامه مطلب را بخوانید : با منطق رفتار کنید

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ - انقلابی