شاخص ها و نشانه های خط امام : - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

شاخص ها و نشانه های خط امام :

امام خمینی

 شاخص ها و نشانه های خط امام

1) اعتقاد به اسلام ناب محمّدی (ص) در برابر اسلام آمریکایی.
2) جهانی دانستن پیام انقلاب اسلامی.
3) تکیه بر معنویات و نصرت خداوند.
4) تقوا پیشه کردن در کلیه امور.
5) اعتقاد و اطمینان به مردم.

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ - انقلابی