خطر انحراف و تفریط - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

خطر انحراف و تفریط

وقتی مرتکب افراط میشویم، مثلا در هماهنگی دین و سیاست با هم، افراط در دین منجر به تحجر میشه و تفریط در اون موجب تهتّک و افراط در سیاست میشه. تحجر و تهتک دو روی سکه افراطی گری هستند. همانهایی که در یک دوره جز متحجرین بودند الان می بینیم جز دسته متهتکین به حساب می آیند.


آسیب دیگر نداشتن یک تعریف و شناخت صحیح از جامعه است. یعنی تمرکز زیاد از حد روی مسائل سیاسی به جای مسائل اجتماعی که از این آفت ما در دهه 70 خیلی ضربه خوردیم.
دوره آقای هاشمی رفسنجانی دوره ای بود که برخلاف دهه 60 سیاست یه جور دیگه معنا شد و ما که خیلی رقابت بین گروههای مختلف نداشتیم و همه چیز در اختیار مرکزیت نظام بود ؛  از سال 66 همزمان با جدا شدن مجمع روحانیون از جامعه روحانیت مفهوم گروههای چپ و راست شکل گرفت.
سیاست ورزی دهه 60 هم بخاطر حضور حضرت امام خمینی و همچنین مسائل مربوط به جنگ و درگیری انقلاب با بیرون از خودش یک دوره سیاسی کاملا متفاوت با بقیه دوره هاست.

برای ادامه مبحث اینجا کلیک کنید

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩ - انقلابی