رهبری های راهبردی امام خامنه ای در مواجهه با جنگ نرم - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

رهبری های راهبردی امام خامنه ای در مواجهه با جنگ نرم

این بحث را به 5 بخش تقسیم می کنیم و هرکدام را جداگانه توضیح می دهیم: لطفا برای ادامه مطلب روی این موضوعات کلیک کنید.

وحدت؛ حصار امن

امیدواری به آینده؛ همراه با اعتماد به نفس

بصیرت؛ قطب نمای حرکت در برابر دشمن

هنر و فرهنگ؛ خط تقابل با دشمن

سازش ناپذیری در برابر دشمنان

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩ - انقلابی