آسیبهای ناشی از چالشهای ایدئولوژیک و فکری - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

آسیبهای ناشی از چالشهای ایدئولوژیک و فکری

آسیبهای ناشی از چالشهای ایدئولوژیک و فکری
در این زمینه باید بگیم از زمانی که دست تشیع از حکومت قطع شد، نگاهش نسبت به حکومت جایگاه پلید بوده. این انقلاب اسلامی بود که بعد از صدر اسلام برای اولین بار دوباره شیعه و اندیشه حکومتی را به صدر حکومت کشاند.
در طول تاریخ هرچند صفویه ظاهرا حکومت شیعه بود ولی فقها و علمای شیعه خارج گود بودند. تو حاشیه بودند فقط تا حدودی اثر گذار بودند.


حکومت صفویه با این اوصاف خیلی فرق میکنه با حاکمیت ولایت بر جامعه. رسول اکرم (ص) که حکومت دینی در مدینه تشکیل دادند و معنای ولایت مطلقه در حکومت اسلامی را به محقق کردند. در طول تاریخ که فکر حکومتی شیعه تقریبا بی رنگ شده بود و تا حدودی نومید بودند. حضرت امام خمینی (ره) با نوسل به اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه انقلاب حسینی(ع) و نفوذ عمقی بر روح و جان شیعیان مسیر 2500 ساله شاهنشاهی ایران و حکومت طاغوت را ورق زدند و برگی جدید به تاریخ افزودند: جمهوری اسلامی. مفهوم جدیدی که برای مردم مسلمان منطفه خاورمیانه الگو و هدف شده.

برای ادامه مبحث اینجا کلیک کنید

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩٠/٩/٩ - انقلابی