بسیج از دیدگاه امام خمینی(ره) - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

بسیج از دیدگاه امام خمینی(ره)

* ائمه ما با همان دید الهی که داشتند ، میخواستند که این ملتها را با هم بسیج کنند از راههای مختلف، اینها را یکپارچه کنند تا آسیب پذیر نباشند.
* مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد.
* اگر دفاع برهمه واجب شد، مقدمات دفاع هم باید عمل شود... اینطور نیست که واجب باشد برما که دفاع کنیم و ندانیم چه جور دفاع کنیم.
* ارتش بیست میلیونی بسیج فرمول دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی است.
بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده اند.
* بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکیل آنرا همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده اند.

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩٠/٩/٤ - انقلابی