بصیرت 2 - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

بصیرت 2

فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای :

بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر از حسین (ع) برید همان جانباز صفین است که تا مرز شهادت پیش رفت.

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی