اهمیت اعتماد به نفس در کودک - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

اهمیت اعتماد به نفس در کودک

اهمیت اعتماد به نفس در کودک و روش های تقویت آن: 

 کودکان از همان نخستین سالهای عمر خود سعی دارند با پرورش استعداد های خود احساس کارامد بودن داشته باشند که منجر به ایجاد اعتماد به نفس در کودکان می شود. کودکانی که اعتماد به نفس بالایی دارند معمولا با مشکلات زندگی بهتر مواجه می شوند و در مقابل کودکان با اعتماد به نفس پایین همواره به کمک و مساعدت دیگران برای انجام وظایفشان احتیاج داند. برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان: کودک را تشویق کنید، به سخنان او گوش دهید، هرگز به شخصیت او توهین نکنید، روحیه استقلال طلبی را در او تقویت کنید، به او کمک کنید تجربه کند و به سلایق و عقاید او هرچند مطابق میلتان نباشد احترام بگذارید.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی