راهکارهای عملی سلامت روان همسران - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

راهکارهای عملی سلامت روان همسران

راهکارهای عملی ارتقای سلامت روان همسران:
* به گونه ای با همسرتان ارتباط برقرار کنید که مطمئن بشود احساس و نیازش را می فهمید.
* با توجه کامل به سخنان همسرتان گوش کنید.
* به او ثابت کنید که مرد ضعیفی نیستید.
* برای وی احترام قائل شوید همانطور که دوست دارید برایتان احترام قائل شود.
* ثابت کنید به او علاقه دارید. بهش بگویید که نمی توانید جای خالیشو تحمل کنید.
* برایش اعتبار قائل شوید.
* اصلا او را با دیگران مقایسه نکنید.
* با القاب زیبا صدایش کنید.
* در حضورش لباس تمیز و زیبا بپوشید تا از دیدنتان لذت ببرد.
* لیستی از صفات خوب همسرتان را در نظر بگیرید و ازآنها تعریف کنید.

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی