آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت
آموزش قالب بندی وبلاگ

باسمه تعالي

کليه حقوق اين آموزش متعلق به وبلاگ آرمانهاي انقلابي يک ملت مي باشد.

هزينه هر بهره برداري سه صلوات با عجل فرجهم تقديم به ساحت قدسي امام زمان (عج)

کدهاي عمومي

 کد معرفي کننده ساب دامين : نام کاربري مدير وبلاگ  <-BlogId- >
 آيکون پرشين استت ( آمارگير پرشين وبلاگ) <-persianstat->
 آدرس اينترنتي وبلاگ  <-BlogUrl- >
 آدرس صفحه RSS وبلاگ  <-BlogXmlLink- >
 نام مدير وبلاگ  <-AboutAuthor- >
 آدرس ايميل مدير وبلاگ  <-BlogEmail- >
 توضيحات وبلاگ  <- BlogDescription->
 عنوان وبلاگ  <-BlogTitle->
 آدرس صفحه آرشيو مطالب وبلاگ  <- BlogArchiveLink->
 آدرس صفحه تماس با مدير وبلاگ  <- BlogContactLink->
 اسکريپ هاي خاص کاربر: کدهاي اختصاصي جاوا  <- BlogCustomHtml->
 فاصله زماني تا گرينويچ

 <-BlogTimeZone->نمايش آرشيو مطالب وبلاگ

<.BlogArchiveBlock>

      <.BlogArchive>          

 نمونه تنظيمات خاص براي تعيين محدوده ي زمان مورد نظر، مثال زير : حداکثر 5 مدت آخر ماه يا هفته بنا به تنظيمات وبلاگ ، بدون تعيين مقدار يعني نمايش همه مطالب

<.BlogArchive maxitems="5"> 

کدهاي مورد استفاده

عنوان آرشيو بر اساس تنظيمات وبلاگ  <-ArchiveTitle->
مشخص کننده آدرس صفحه آرشيو ماه يا هفته   <-ArchiveLink- >

<.BlogArchive/>       

<.BlogArchiveBlock/>


<.BlogArchiveItems>

نمونه هاي تنظيمات خاص براي تعيين ترتيب نمايش از قديم به جديد يا بالعکس

<..BlogArchiveItems order=”NewPostsfirst>   ( پيشفرض) - شروع از جديد به قديم تر

<..BlogArchiveItems order=”oldPostsFirst > شروع از قديم به جديد

کدهاي مورد استفاده

عنوان مطلب ارسال شده  <-PostTitle->
 تاريخ ارسال مطلب <-PostDate->
 ساعت ارسال مطلب <-PostTime- > 
 شماره شناسايي هر مطلب  <-PostId->
آدرس مستقيم صفحه هر مطلب <-PostLink->

<.BlogArchiveItems/>


 

نمايش پيوندهاي وبلاگ

<.BlogLinksBlock>

<.BlogLinks>       

کدهاي مورد استفاده

 عنوان پيوند <-LinkTitle->
 آدرس پيوند <-LinkUrl->
توضيح کوتاه پيوند <-LinkDescription- >

<.BlogLinks/>          

<.BlogLinksBlock/>


 

نمايش پيوندهاي روزانه در بلاگفا

<.BlogLinksDumpBlock>

<.BlogLinkDump>          

کدهاي مورد استفاده

 عنوان پيوند <-LinkTitle->
 آدرس پيوند <-LinkUrl->
توضيح کوتاه پيوند <-LinkDescription- >

<.BlogLinkDump/>          

<.BlogLinksDumpBlock/>


 

نمايش آخرين مطالب وبلاگ

<.BlogPreviousItemsBlock>

 <.BlogPreviousItems>          

نمونه تنظيمات خاص براي تعيين تعداد ليست مطالب اخير براي نمايش مثلا نمايش ده مطلب آخر

<.BlogPreviousItems items="10">

کدهاي مورد استفاده

عنوان مطلب ارسال شده  <-PostTitle->
 تاريخ ارسال مطلب <-PostDate->
 ساعت ارسال مطلب <-PostTime- > 
 شماره شناسايي هر مطلب  <-PostId->
آدرس مستقيم صفحه هر مطلب <-PostLink->

<.BlogPreviousItems/>         

<.BlogPreviousItemsBlock/>نمايش عناوين صفحات اضافه شده به وبلاگ

<.BlogPagesBlock>

<.BlogPages>          

کدهاي مورد استفاده

 عنوان صفحه اضافه شده <-PageTitle->
 آدرس صفحه اضافه شده   <-PageLink- >

<.BlogPages/>          

<.BlogPagesBlock/>


<.BlogPage.>

کدهاي مورد استفاده

عنوان صفحه اضافه شده <-PageTitle->
 آدرس صفحه اضافه شده <-PageLink->
محتواي صفحه اضافه شده در پرشين بلاگ <-PageContent->

<.BlogPage/>نمايش نام مديران و نويسندگان وبلاگ

<.BlogAuthorsBlock>

<.BlogAuthors>          

کدهاي مورد استفاده

نام هر نويسنده يا مدير وبلاگ <-AuthorName->
 آدرس آرشيو آخرين مطالب نوشته شده توسط هر نويسنده  <-AuthorLink- >

<.BlogAuthors/>         

<.BlogAuthorsBlock/>نمايش فيد وبلاگ

 <.BlogFeedShowBlock>

<.BlogFeedShow>      

کدهاي مورد استفاده

عنوان آيتم موجود در فيد <-ItemTitle->
لينک آيتم موجود در فيد <-ItemUrl->
عنوان کادر فيد در وبلاگ <-FeedTitle->
آدرس فيد <-FeedUrl->
آدرس فيد صفحه اصلي   <-FeedHomepage- >

<.BlogFeedShow/>      

<.BlogFeedShowBlock/>نمايش موضوعي و برچسب هاي مطالب پرشين بلاگ ( در بلاگفا فقط نمايش برچسب ها)

<.BlogTagsBlock>

<.BlogTags>        

کدهاي مورد استفاده

نام برچسب مربوطه <-TagName->
آدرس صفحه آرشيو مطلب <-TagLink->
تعداد مطالب وبلاگ در هر موضوع ( پرشين بلاگ) <-TagWeight->
تعداد مطالب وبلاگ در هر موضوع (بلاگفا) <-TagCount->

<.BlogTags/>          

<.BlogTagsBlock/>


 

نمايش آرشيو موضوعي بلاگفا

<.BlogCategoriesBlock>

<.BlogCategories>      

کدهاي مورد استفاده

عنوان موضوع ( بلاگفا) <-CategoryName- >
آدرس صفحه مطالب هر موضوع ( بلاگفا) <-CategoryLink->

<.BlogCategories/>         

<.BlogCategoriesBlock/>


 

نمايش تصوير و توضيحات در مورد وبلاگ

<.BlogProfile>

در بلاگفا مجموعه بلوک پروفايل در بلوک اصلي

<.BlogProfileLinkBlock.> قرار ميگيرد.

بلوک زير مجموعه نمايش تصوير نويسنده يا لوگوي وبلاگ

<.BlogPhoto>   

کدهاي مورد استفاده

آدرس تصوير يا لوگوي وبلاگ <-BlogPhotoLink- >

<.BlogPhoto/>         

بلوک زير مجموعه نمايش ايميل در وبلاگ

<.BlogEmailBlock>

<.BlogEmailBlock/>      

کدهاي مورد استفاده

آدرس پروفايل نويسنده وبلاگ <-ProfileUrl->
 آدرس صفحه پروفا?ل در بلاگفا <-BlogProfileLink- >
متن توضيحات در مورد وبلاگ <-BlogAbout->

<.BlogProfile/>جايگاه نمايش مطالب وبلاگ

<.BlogPost>

در بلاگفا به جاي بلوک اصلي <.BlogPost> براي نمايش مطالب از بلوک اصلي <.BLOGFA> استفاده مي شود.

کدهاي مورد استفاده

عنوان مطلب ارسال شده  <-PostTitle->
 تاريخ ارسال مطلب <-PostDate->
 ساعت ارسال مطلب <-PostTime- > 
 شماره شناسايي هر مطلب  <-PostId->
آدرس مستقيم صفحه هر مطلب <-PostLink->
 متن کامل مطلب ارسال شده <-PostContent->
 ايميل نويسنده مطلب ارسال شده <-PostAuthorEmail- >
نام نويسنده مطلب ارسال شده <-PostAuthor->
آدرس صفحه پروفايل نويسنده مطلب <-PostAuthorLink- > 
 کد يا شماره موضوع اولين موضوع مرتبط با مطلب ارسال شده (بلاگفا) <-PostCategoryId- >
 عنوان موضوع اولين موضوع مرتبط با مطلب ارسال شده (بلاگفا) <-PostCategory- > 

بلوک زير مجموعه براي نمايش نظرات هر پست

<.BlogComment>

<.BlogComment/>      

بلوک زير مجموعه براي نمايش ادامه مطلب معمولا پس از تگ محتواي پست

<.BlogExtendedPost>

<.BlogExtendedPost/>          

بلوک زير مجموعه براي برچسبهاي هر پست

<.BlogPostTagsBlock>

<.BlogPostTags>           

نمونه هاي تنظيمات خاص براي تعيين علامت تمايز بين برچسبها

<" ، "=BlogPostTags.separator.>

<” & ”=.BlogPostTags.separator>

کدهاي مورد استفاده

آدرس هر موضوع <-TagLink->
نام هر موضوع <-TagName->

<.BlogPostTags/>        

<.BlogPostTagsBlock/>

بلوک زير مجموعه براي نمايش موضوعات مرتبط با هر پست (براي بلاگفا)

<.BlogPostCategoriesBlock>

<.BlogPostCategories>          

نمونه هاي تنظيمات خاص براي تعيين علامت خاص براي تمايز بين موضوعات

<" ، "=BlogPostCategories.separator.>

<” & ”=.BlogPostCategories.separator>

کدهاي مورد استفاده

آدرس هر موضوع <-CategoryLink->
نام هر موضوع <-CategoryName- >
 کد يا شماره موضوع (بلاگفا) <-CategoryId->

 <.BlogPostCategories/>         

 <.BlogPostCategoriesBlock/>

بلوک زير مجموعه براي بخش لايک

<.BlogLike>      

يک نمونه تنظيمات خاص جهت تنظيم رنگ لينک، رنگ متن و رنگ پس زمينه

< BlogLike.textcolor="#333333" linkcolor="#2442ee" backgroundcolor="#ffffff".>

<.BlogLike/>          

<.BlogPost/>


 

نمايش صفحه بندي وبلاگ ( براي نمايش مطالب قديمي)

<.BlogpagingBlock>

<.NextPage>          

کدهاي مورد استفاده

لينک صفحه بعدي ( جديد تر) <-NextPage->

<.NextPage/>        

<.PreviousPage>         

کدهاي مورد استفاده

لينک صفحه قبلي ( قديمي تر) <-PreviousPage->

<.PreviousPage/>        

<.BlogpagingBlock/>


 

راهنمايي:

با استفاده از اين کدها و داشتن دانش مختصري از زبان HTML  مي توان به راحتي قالب وبلاگ ساخت، يا قالب موجود را به راحتي ويرايش نمود. هر کدام از کدهاي مورد استفاده با توجه به ماهيت شان مي تواند به جاي يک آدرس اينترنتي و يا يک عنوان و يا ... قرار گيرد.

مثال:

قاعده کلي نحوه لينک زدن يک عبارت به يک آدرس در زبان HTML  بدينصورت است:

   عبارت مورد نظر  <" آدرس (لينک) مورد نظر براي لينک ".= a.href.>

<.a./.>

حال مي خواهيم عبارت صفحه بعدي در وبلاگ را به آدرس صفحه بعدي آن لينک بزنيم. يعني با کليک روي عبارت صفحه بعد به صفحه بعدي منتقل شويم. همچنين براي صفحه قبل هم همين کار و در ادامه نشان مي دهيم. البته بايد هميشه يادمون بمونه براي استفاده از کدها بايدساختار بلوک بندي ها و جايگاه کدها در قالب رو رعايت کنيم.

<.BlogpagingBlock.>

<.NextPage>          

                <.a href=" <-NextPage-> " >  صفحه بعد  <./.a.

< NextPage./>     

      <.PreviousPage.>

            <.a href=" <-PreviousPage- > " > صفحه قبل  <./.a.>

<.PreviousPage./>     

<.BlogpagingBlock./>

 

نکته : فلسفه اصلي استفاده از ساختار بلوک بندي براي استفاده از کدهاي ارجاع دهنده ايجاد نظم در وبلاگ مي باشد. به عنوان مثال (در مثالي که بالا زده شد) اگر صفحه وبلاگ در حالتي قرار گيرد که صفحه قبل يا بعد را نداشته باشد چيزي نمايش داده نمي شود. يعني تنها در حالتي عبارت صفحه بعد يا صفحه قبل و يا هر دو به نمايش در مي آيد که لينک صفحه قبل يا بعد و يا هر دو  موجود باشد.

نکته ديگر: براي بلوک بندي قالب نياز به جدول بندي صفحه به ابعاد و عرض مناسب براي قسمتهاي اصلي مثل هيدر ، ستونهاي چپ و راست و قسمت اصلي نمايش محتواي اصلي داريم. بايد تعيين کنيم يک ستونه باشد يا دو ستونه و کجا باشند. پس از تشکيل جدول مربوط ، بايد مشخص کنيم هر بلوک وبلاگ در کجا نمايش داده شود. کدهاي مربوط به هر بلوک بندي را در قسمت مربوط در جدول قالب وبلاگ به ترتيب جايگذاري ميکنيم. البته اين کار يقينا احتياج به دانش html و شايد CSS  دارد.

به اميد توفيقات بيشتر

      link