آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

چرا برخی مومنین تو دنیا زودتر مجازات میشوند؟

ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﻗﺮﺍﺋﺘﯽ:
ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﯽ آدمﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﯽﺷﻦ، ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﭘﺲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺧﺪﺍ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪﺍﻧﺪ: ۱. ﻋﯿﻨﮏ ۲. ﻣﻠﺤﻔﻪ ۳. ﻓﺮﺵ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﮑﻪ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻋﯿﻨﮑﺖ، "ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ" ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ "ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ" ﮐﺎﻏﺬﯼ ﭘﺎﮎ ﻣﯽﮐﻨﯽ! ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ بنشیند ﺭﻭﯼ ﻣﻠﺤﻔﻪ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ "ﺳﺮ ﻣﺎﻩ" ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﺤﻔﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ "ﭼﻨﮓ” (مثل ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺪﯾﻢ) ﻣﯽﺷﻮﯾﯽ! ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ "ﺳﺮ ﺳﺎل"، ﺑﺎ "ﺩﺳﺘﻪ ﺑﯿﻞ"ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯿﺎﻓﺘﯽ!
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ مؤﻣﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻨﮏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺯﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ (ﻭﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺧﻔﯿﻒ). ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﺶ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ! ﻭ ﺁﻥ ﮔﺮﺩﻥ ﮐﻠﻔﺖﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﭼﺮﮎﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ; (ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ: ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻓﺰﺍﯾﻨﺪ) ﻭ ﺳﺮ ﺳﺎﻝ (ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ، ﯾﺎ ﻫﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ) ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۳٠ - انقلابی

بر محمد و آل محمد صلوات

پیامبر فرمود: در شب معراج در آسمان دوم ملکی دیدم که هزار دست داشت و در هر دستی هزار انگشت و مشغول حساب کردن و شماره کردن با انگشتان خود بود.
از جبرییل پرسیدم این ملک کیست؟ گفت: این ملک موکل بر قطرات باران است .
ملک گفت: قسم به خدایی که تو را به حق به سوی خلقش فرستاده، از زمان خلقت دنیا حساب تمام قطرات بارانی که از آسمان به زمین فرود آمده را میدانم و به تفضیل میدانم چند قطره به دریا فرود آمده،چند قطره در خانه ها و چند قطره در باغها و چند قطره در شوره زارها و چند قطره در قبرستانها و...!
پیامبر فرمود: من تعجب کردم ازحفظ و تذکر او در حساب خود. انگاه ملک گفت؟ یا رسول الله، با این حفظ و تذکر و دستها و انگشتان که دارم حساب کردن یک چیز را قدرت ندارم. گفتم: آن کدام حساب است؟
ملک گفت : قومی از امت تو که در جایی حاضر شوند و اسم تو را برند و بر تو صلوات می فرستند. خداوند آنچنان ثواب آن را مضاعف می فرماید که من قدرت ندارم ثواب آنها را شماره کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
مستدرک الوسایل، جلد۵،ص ٣۵۵

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۳٠ - انقلابی

شهادت هنر مردان خداست

شهادت هنر مردان خداست

پــروانه برای پــر زدن قـــابـــل شد

در خویش نماند،فارغ از منزل شد

از فضل "پدر بزرگ" و از فضل "پدر"

این فضل "جهاد مغنیه" حاصل شد

شادی روح آیت الله شیخ جواد مغنیه،سردار شهید عماد مغنیه،مجاهد شهید جهاد مغنیه صلوات

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۳٠ - انقلابی

پاسخی به اهانت مجله فرانسوی به پیامبر(ص)

http://www.rohama.org/files/fa/news/1389/12/2/20089_728.jpg
این جا سکوت با کفر یکسان است
کاری کند هر کس مسلمان است
دشمن به پیغمبر جسارت کرد
این فتنه ای از دست شیطان است
امروز روز اتحاد شیعه و سنی
روز دفاع از شأن قرآن است
آن کور دل باید بداند که:
یک نقطه محو ماه تابان است!
این طرح بی شرمانه اش مثل
بال مگس در بین طوفان است
او ابتری از نسل روباه و
پیغمبر ما شیر شیران است
کوری چشم هر که نتوان دید
"احمد" تمام عشق یزدان است
مانند گل زیبا بود رویش
با او خدا هم شاد و خندان است
هر دم سلام من به اوباشد
مردن برایم سهل و آسان است
شعر از هادی همتی
پی نوشت:
در کربلا تحریم ها را زمانی برداشتند که سرها را بریدند؛ خیمه ها را سوزاندند و اهل بیت (ع) را به اسارت بردند... نهایت حماقت است اگر برخی فکر کنند یزیدیان زمان برای لغو تحریم ها به کمتر از این راضی هستند. عرصه عاشورا به گستره تاریخ است.
هیهات منا الذله..!

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۳٠ - انقلابی

صدای گریه ی امام

صدای گریه ی امام

روزی یکی از نیروهای شیطان رو به او کرد و گفت: فرمانده چرا اینقدر خوشحالی، مگر گمراه کردن اینها چه فایده ای دارد؟
شیطان جواب داد: امام اینها که بیاید ،عمر ما تمام میشود. اینها را که غافل کنیم، امامشان دیرتر می آید
دوباره پرسید: آیا ما موفق بوده ایم؟
شیطان خنده ای کرد و گفت: مگر صدای گریه امامشان را نمیشنوی؟ مگر صدای طلب استغفار او را نمیشنوی!؟!

پی نوشت: تعجیل در فرج مولا اول گناه نکنیم بعدا صلوات بفرستیم.

 

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ - انقلابی

یک داستان آموزنده

دو رفیق میرن به روستا، یکی شروع می کنه به خریدن الاغ روستاییان به قیمت صد تومان ...بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ - انقلابی

پاسخ گروه تخصصی خاتم مطهر به علی مطهری درباره فتنه 88

 🚫  1_ اول اینکه مقام معظم رهبری نفرمودند در حق موسوی و کروبی لطف کردند و این سخن آیت الله جنتی است، پس با چه نیتی ایشان این صحبت را به مقام معظم رهبری نسبت دادند؟!؟بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩۳/۱٠/٢٦ - انقلابی

پیام بهزاد فراهانی به دخترش ، "گلشیفته" در صفحه فیسبوکش

تو را دخترم نمیخوانم ، چرا که هنر را با عریانی اشتباه گرفتی .
تو را دخترم نمی نامم. چرا که هویت اریایی را در اندام لخت خود به سخره گرفتی.
تو را چه بگویم که از هنر  و فهم تنها حیوانی ترین راه را برای اعتراض یافتی ،
فرزند فرهنگ باخته ام !‌  من برخودم لعنت فرستادم که یادم رفت برایت شاهنامه بخوانم ، از کوروش وزرتشت بگویم ،
لعنت به من که کنار بازیگری ، بازی زندگی را یادت ندادم که چنین رسوایی را برای آریایی به بار آوردی ،
دیدن اندام عریانت ، زانوانم را لرزاند ، فرزند ، چه بر سر هویت متعصب ایرانی اوردی ،
کاش مرده بودم واندام برهنه ونگاه بی رنگت ، در دستان مردم دست به دست نمیشد .
کاش تو اعتراض باشرفت میکردی . نه با اندامت ، که فقط یک پدرو خرد کردی .
با من چه کردی ای غریبه …!
مطالب مرتبط:

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ - انقلابی

ماهواره ی امیدی که نا امید شد

ماهواره امید

ما بازی نمیخوریم نشر میدهیم تا همه بدانند چه دستاوردهایی را به دشمن فروختید  آیا ربطی بین شلوغ بازی مطهری در مجلس و به حاشیه کشاندن رسانه ها و افکار مردم, و انحلال سازمان فضائی و حقیر کردن فعالیتهای فضائی ندارد؟؟؟!!!!!

بله. مسأله این است که متأسفانه این شلوغ بازی و هوچی گری مطهری در مجلس و هزینه کردن خودش, رسانه های اصول گرا و منتقد دولت را هم کاملا به خطا انداخت!  عجیب است ما در خصوص مسائلی که باید شلوغ کنیم، و به اطلاع مردم برسانیم به سادگی از کنارش می گذریم، با خیمه شب بازی هائی که جلوی مان ایجاد میشود... به راحتی منفعل میشیم.

* سازمان فضائی منحل شد! و ما هیچ اطلاع مناسبی به مردم نرساندیم.

سازمان فضائی ایران که در زمان احمدی نژاد برای فعالیت قوی تر، زیرمجموعۀ ریاست جمهوری شده بود، قرار است از حالت فعالیت گستردۀ سازمانی خارج شده و به وضعیت قبلی آن یعنی زیرمجموعۀ معاونتی از وزارت ارتباطات تبدیل شود.  بدیهی است که این رفتار هم یک «امتیاز» محرز دیگر به آمریکا در مذاکرات است... یک امتیاز برای تبدیل کردن ایران, از قامتی ایستاده، به سجده کننده‌ای مطیع ...  آمریکائی ها باید «راضی شوند» که ایران دیگر مزاحم نخواهد بود ... و معلوم نیست تامین این رضایت، چگونه معنا پیدا می کند. آیا این «موش نمائی» ایران، پس از تعویق و تاخیر در پرتاب ماهواره های آماده و ساخته شده در سال گذشته، این که عمد در نمایش این «موش نمائی» صرفا یک عقب نشینی موقت و پالس برای پیش برد مذاکرات باشد، یا این که تحمیلی دائم به ملت ایران باشد، بسته به امانت مسئولین و گماردگان مردم بر عرصۀ قدرت دارد.

امیدوارم این فقط یک نمایش «موش مردگی» موقت باشد ... نه نقشه ای برای زمین گیر کردن دائمی ایران

یا علی مدد

مطالب مرتبط:

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ - انقلابی

پاسخی به نامه علی مطهری

رجبی دوانی

جواب محمد حسین رجبی دوانی تاریخ دان معروف به نامه مطهری به روحانی در چندماه پیش

از پاسخ های تفصیلی این کارشناس ارشد مسائل تاریخ صدر اسلام را که مربوط به شبهات نامه علی مطهری به رئیس جمهور کشورمان می شود را ملاحظه می کنید:بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ - انقلابی

مکارم الاخلاق

روزی مردی فقیر، با ظرفی پر از انگور، نزد رسول الله آمد و به او هدیه داد، رسول الله آن ظرف را گرفت و شروع کرد به خوردن انگور و با خوردن هر دانه انگور تبسمی میکرد و آن مرد از خوشحالی انگار بال در آورده و پرواز میکرد، اصحاب رسول  الله بنابه عادت منتظر این بودند که آنها را در خوردن شریک نماید و رسول الله همه انگورها را خورد و به آنها تعارفی نکرد .
آن مرد فقیر با خوشحالی فراوان از آنجا رفت . یکی از اصحاب پرسید: یا رسول الله عادت بر این داشتید که ما را در خوردن شریک میکردید، اما این بار به تنهائی انگورها را خوردید!!
رسول الله لبخندی زد و فرمود : دیدید خوشحالی آن مرد وقتی انگورها را میخوردم؟ انگورها آنقدر تلخ بود، که ترسیدم اگر یکی از شما در خوردن تلخی نشان دهد خوشحالی آن مرد به افسردگی مبدل شود . 

" اللهم زین أخلاقنا بحق القرآن و محمد صلی الله علیه واله وسلم "

پی نوشت:

حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(صلی اللّه علیه و آله وسلّم) فرمودند: "اِنّی بُعِثتُ لِاُتَمِّمَ مَکارِمَ الاَخلَاق "

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ - انقلابی

۱۰ جمله زیبا از استاد الهی قمشه ای

الهی قمشه ای
1-قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید...
۲-اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد...
۳- ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛شمع های افتاده خاموش می شوند...
۴- دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد؛دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد...
۵- هیچ کدام از ما با “ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم...
۶- “زمان” وفاداریه آدما رو ثابت میکنه نه “زبان” ...
۷- همیشه یادمون باشه که نگفته هارو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم …
۸- خودبینی، دیدن خود نیست،خودبینی، ندیدن دیگران است...
۹- هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند !
۱۰- آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز کــن...

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ - انقلابی

ﺷﻬﺎدت ، ﺷﻬﺎدت ...

ﺷﻬﺎدت ،‌ ﺷﻬﺎدت ... ﺗﻤﻮم آرزوﻣﻪ
ﺷﻬﺎدت ،‌ ﺷﻬﺎدت ... روﯾﺎی ﻧﺎﺗﻤﻮﻣﻪ

شهادتبقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ - انقلابی

ماجرای کارت عروسی

قرائتی

🔸 حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا قرائتی تعریف می کردند :

یک کارت عروسی از یک دختر خانمی دستم آمد از بس جذب این کارت شدم کارتش را با خودم آوردم قم.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٤ - انقلابی

تکلیف را تشخیص دهیم

تکلیف را تشخیص دهیم و دنبال پنهان شدن پشت سرتکلیف دیگران نباشیم.

 وقتی مکه در سال هشتم هجری به دست مسلمین فتح شد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله دستور عفو همگانی صادر کردند. اما فرمودند عبدالله(برادر رضاعی عثمان) را هرجا گیر آوردید بکشید حتی اگر خود را به پرده ی کعبه چسبانده باشد.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٢ - انقلابی

توفیق شهادت

توفیق شهادت

از خداوند درخواست شهادت کن!
اگر خداوند فرمود: که لیاقت شهادت را نداری؛
بگو : مگر آنچه را که تا بحال به من داده ای لیاقتش را داشته ام! کدام نعمت تو را من لیاقت داشته ام که این یکی را داشته باشم؟! مگر تو تا بحال در بذل نعمت هایت به لیاقت من نگاه می کردی؟!.. این یکی را هم به باقی داده هایت ببخش...
اللهم ارزقنا توفیق الشهادة فی سبیلکــــ....
و اما خلاصه خبری از مجلس ...
اعلام تنفس پس از سخنان جنجالی یک نماینده/ نمایندگان با شعار «مرگ بر فتنه‌گر» مانع ادامه نطق مطهری شدند/برخورد فیزیکی مطهری با نمایندگاننایب رئیس مجلس پس از تشنج در هنگام نطق جنجالی علی مطهری نماینده تهران اعلام تنفس جلسه علنی را اعلام کرد.

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٢ - انقلابی

حاج آقا کافی و درسی به یک بی حجاب

آقای کافی

آقای کافی نقل می کردند:
داشتم میرفتم قم، ماشین نبود، ماشین های شیراز رو سوار شدیم. یه خانمی هم جلوی ما نشسته بود،اون موقع هم که روسری سرشون نمی کردن!بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩۳/۱٠/۱٩ - انقلابی

هفته وحدت مسلمین بر مسلمین مبارک.

هفته وحدت

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۳ - انقلابی

نهم ریبع الاول ، عید امامت امام زمان (عج)

آغاز امامت امام مهدی (عج)

آغاز امامت و ولایت مولانا صاحب العصر و الزمان حضرت حجت بن الحسن العسکری عج اله تعالی فرجه را به شما و همه منتظران آن حضرت تبریک عرض میکنم.

جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند
نام مهدی صد هزاران درد درمان میکند
مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار
من گلی دارم که عالم را گلستان می کند
ای قلب عالم امکان، بیا و گـَرد گامهایت را توتیای چشمانمان قرار ده. بیا که نوای دل انگیز توحیدت را با گوش جان شنواییم.
نهم ربیع الاول، عید امامت امام زمان(ع) مبارک باد
  • پی نوشت: امروز همچنین سالروز قتل عمربن خطاب و عمر بن سعد می باشد.
  • پی نوشت دوم: دهم ربیع الاول سالروز ازدواج پیامبر اکرم (ص) با حضرت خدیجه (س)

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٠ - انقلابی

امام خامنه ای

سرود و شعر و شعارم امام خامنه ای است
گل همیشه بهارم امام خامنه ای است
پس از خدا و رسول و ائمه اطهار (ع)
تمام دار و ندارم امام خامنه ای است

امام خامنه ای

نه دی سالروز حماسه سازی مردم انقلابی ایران، روز بصیرت و میثاق با ولایت گرامی باد.

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۸ - انقلابی

مناسبتهای مذهبی اول ربیع الاول

امشب به عشاق حسین ، زهرا دهد مزد عزا 

 یک عده را درمان دهد ، یک عده بخشش در جزا

یک عده را مشهد برد ، یک عده را دیدار حج

باشد که مزد ما شود، تعجیل در امر فرج

* حلول ماه مبارک ربیع مبارک *

دفن بدن مطهر پیامبر اکرم (ص) :

در نیمه شب اول ربیع الاول بدن مطهر خاتم الانبیا و المرسلین (ع) را امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام دفن نمودند.

لیلة المبیت

شب اول این ماه پیامبر اکرم از شر کفار مکه از مکه به مدینه حجرت فرمودند. در آن شب آقا و مولایمان امیرالمومنین (ع) جان نثاری فرموده به جای حضرت رسول (ص) در بستر ایشان خوابیدند. با اینکه کفار قریش قصد کشتن حضرتش را داشتند. به این مناسبت آیه « و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله ... » ( از مردم کسی هست که جان خویش را در راه رضایت خداوند می فروشد و خدا بر بندگان مهربان است) در شأن علی بن ابیطالب (ع) نازل شد.

هجوم به خانه ی وحی:

در این روز اولین هجوم به خانهن امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) صورت گرفت. هنگامی که امیرالمومنین متوجه کفن و دفن پیامبر شدند و غاصبین خلافت در سقیفه بودند، در شب چهارشنبه که اول ربیع بود بدن مبارک آن حضرت را دفن فرمودند و طبق وصیت پیامبر (ص) متوجه جمع آوری قرآن شدند. در این ایام سه بار به منزل آن حضرت هجوم آورده اند: بار اول در روز اول ربیع بود که برای بیعت آمدند و آن حضرت فرمود که قسم یاد کرده ام که تا جمع قرآن تمام نشود از خانه بیرون نیایم و آنان بازگشتند. بار دوم هفت روز بعد از دفن پیامبر (ص) بود. بار سوم به منزل حضرت هجوم آوردند و پس از آتش زدن در منزل و ضرب و جرح صدیقه طاهره (س) و کشتن حضرت محسن (ع)، امیرالمومنین (ع) را با دست بسته بیرون بردند.

مسمومیت امام  حسن عسکری(ع)

در چنین روزی امام حسن عسکری را مسموم کردند و همین سم موجب شهادت ایشان گردید.

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۳ - انقلابی